2315110109

Follow us on

Cloud

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Img

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (C.B.T.)

Βασική αρχή της είναι ότι κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μια νέα διαδικασία μάθησης. Βασίζεται στα πορίσματα της βασικής ψυχολογικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις επηρεάζει τόσο τα συναισθήματά μας, όσο και τη συμπεριφορά μας. Συνεπώς, δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθαυτά που καθορίζουν τον τρόπο που νιώθουμε, αλλά το πώς ο καθένας μας τα αντιλαμβάνεται. Ο στόχος είναι η αξιολόγηση των αρνητικών σκέψεων για τον εαυτό, τον κόσμο και τους άλλους, και η αντικατάστασή τους με περισσότερο ρεαλιστικές σκέψεις. Ταυτόχρονα γίνεται αξιολόγηση της συμπεριφοράς με βάση την αποτελεσματικότητά της σε συγκεκριμένες συνθήκες και εντοπίζονται οι συμπεριφορές που χρειάζεται να αντικατασταθούν με πιο λειτουργικές αντιδράσεις. Παρεμβαίνοντας στον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις και οι συμπεριφορές οδηγούν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των προβλημάτων της ζωής, η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία επιδιώκει να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η συστημική θεραπεία θεωρεί ότι το πρόβλημα του θεραπευομένου δεν είναι μόνο ατομικό και ότι η αιτιότητα δεν βρίσκεται μόνο στην δυσλειτουργία του ανθρώπου που έρχεται στη θεραπεία. Θεωρεί ότι το πρόβλημα αντανακλά την δυσλειτουργία όλου ή μέρους του συστήματος (συνήθως του οικογενειακού) που υπάρχει ο ασθενής. Κατ’αναλογία η θεραπεία επιτυγχάνεται με θεραπευτικό διάλογο που περιλαμβάνει όλο το σύστημα, όχι μόνο σχετικά με τον εαυτό.Συνήθως η οικογένεια και οι οικογενειακές σχέσεις είναι οι βασικες σημαντικές συνιστώσες (σημαντικοί άλλοι) του καθενός μας (επίσης τα άτομα του φιλικού και του εργασιακού περιβάλλοντος), που μας διαμορφώνουν την ζωή και τον χαρακτήρα μας αλλά παράλληλα και εμείς συνδιαμορφώνουμε αυτούς.

Κοινωνικές Ιστορίες

Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για εξατομικευμένα κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες που δυσκολεύουν τα ατομα με αναπτυξιακες διαταραχες. Οι Κοινωνικές Ιστορίες περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό, για τη διευκόλυνση της κατανόησής του από το άτομο στο οποίο απευθύνεται.

Μέθοδος Teacch

Το TEACCH (μεταφράζεται “Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας”) αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές του φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (S.I)

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον, για να τις χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο (ώστε να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει στην καθημερινή μας ζωή).”Στόχος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι να βελτιώσει την ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών που δέχονται αυτά τα παιδιά από το Κεντρικό Νευρικό τους Σύστημα. Οι αισθητηριακές πληροφορίες προέρχονται είτε από το περιβάλλον (αίσθηση αφής, ακοής, όρασης, όσφρησης, γεύσης) είτε από το σώμα (ιδιοδεκτική και αιθουσαία αίσθηση). Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας αποτελεί τη βάση για την αυτονομία των παιδιών αυτών και την ομαλή συμμετοχή τους σε καθημερινές δραστηριότητες, στο παιχνίδι και στις σχολικές δραστηριότητες.

Μέθοδος Padovan

Η μέθοδος Padovan ανακεφαλαιώνει με δυναμικό τρόπο την πορεία απόκτησης της βάδισης, της Ομιλίας και της Σκέψης. Έτσι διεγείρει τη διαδικασία ωρίμανσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Στόχος, να καταστήσει το άτομο ικανό να ανταποκριθεί στο γενετικό του δυναμικό και να αποκτήσει όλες τις σχετικές δεξιότητες. (Ικανότητα μετακίνησης, εκφοράς λόγου και σκέψης).

Συστημικό Ψυχόδραμα

Το συστημικό ψυχόδραμα αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε μια μορφή βιωματικής-αφηγηματικής συστημικής ψυχοθεραπείας. Εφαρμόζεται με διάφορες παραλλαγές στη θεραπεία όλου σχεδόν του φάσματος των ψυχικών διαταραχών, αλλά και σε ανθρώπους που επιδιώκουν αυτογνωσία και ενημερότητα στην ανθρώπινη επικοινωνία. Χρησιμοποιείται όχι μόνο στο πλαίσιο θεραπευτικής ομάδας, αλλά και στη θεραπεία οικογένειας, ζεύγους, δικτύου και ατομικά. Το ψυχόδραμα είναι ένα είδος ομαδικής θεραπείας και πρόκειται για μία μέθοδο διερεύνησης του ψυχισμού των ατόμων, στην οποία οι συμμετέχοντες δραματοποιούν, δηλαδή αναπαριστούν θεατρικά, τωρινά, παρελθοντικά, ακόμη και μελλοντικά γεγονότα από τις ζωές τους, αντί να μιλούν απλώς γι’ αυτά. Αυτό που πρέπει να δραματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες δεν είναι μόνο η βιωμένη εμπειρία τους αλλά και οι ψυχολογικές εκφάνσεις που τη συνοδεύουν, όπως σκέψεις και συναισθήματα ή τρόποι αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

Παιδικό Ιχνογράφημα

Μία από τις πιο αγαπημένες ασχολίες των παιδιών στην προσχολική και σχολική ηλικία είναι η ζωγραφική. Συχνά πυκνά, εκείνα περνούν τον χρόνο τους ζωγραφίζοντας πληθώρα σχεδίων, αφηρημένα και μη, πολύχρωμα ή μονόχρωμα, ρεαλιστικά και φανταστικά, απλά και πολύπλοκα.Η ζωγραφική όμως, μπορεί να αποτελέσει και ένα διαγνωστικό κριτήριο – όχι απόλυτο – τόσο για την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, όσο και για την συναισθηματική και νοητική του κατάσταση. Το παιδικό ιχνογράφημα είναι μία αξιολογητική διαδικασία. Μπορεί να δώσει ευρήματα για την γνωστική και ψυχική θέση του παιδιού, καθώς επίσης και να καταδείξει σημεία όπου το παιδί αδυνατεί να εκφράσει λεκτικά

error: