2315110109

Follow us on

Cloud

Διαγνωστικά Εργαλεία

Img

 • 4.0-7.11 Ετών

  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Παιδιά

  • Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας (DTLA-P: 3)

  Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική πραγματικότητα που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας των μαθητών και βοηθούν στη δημιουργία παιδαγωγικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων. Η μαθησιακή επάρκεια καθώς και η εκτίμηση του προφορικού λόγου, αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες της μελλοντικής επιτυχίας ή αποτυχίας σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, και είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

  • Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας (Λ­α­Τ­ω)

  Είναι ένα κριτήριο γλωσσικής επάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η επάρκεια γλωσσολογικών στοιχείων του λόγου του μαθητή σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης, η ικανότητα κατανόησης του προφορικού του λόγου και να αναδειχθεί το ιδιαίτερο του προφίλ.

  Η διάγνωση βοηθά στην αναγνώριση ατομικών στόχων. Στη βάση αυτή αναγνωρίζονται οι ατομικές ανάγκες, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες ώστε να καθοριστούν οι προτεραιότητες του προγράμματος παρέμβασης.

 • 8.0-15.11 Ετών

  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Παιδιά

  • Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας (DTLA-4)

  Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση.Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού καθορίζει το επίπεδο λειτουργίας του σε σχέση με τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του από την προσχολική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή.

   

  • Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας (Λ­α­Τ­ω)

  Είναι ένα κριτήριο γλωσσικής επάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η επάρκεια γλωσσολογικών στοιχείων του λόγου του μαθητή σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης, η ικανότητα κατανόησης του προφορικού του λόγου και να αναδειχθεί το ιδιαίτερο του προφίλ.

  Η διάγνωση βοηθά στην αναγνώριση ατομικών στόχων. Στη βάση αυτή αναγνωρίζονται οι ατομικές ανάγκες, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες ώστε να καθοριστούν οι προτεραιότητες του προγράμματος παρέμβασης.

  Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (research-based) για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, με την αξιοποίηση και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων.

 • 4-5 Ετών

  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Παιδιά

  • A’ TEST (Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας):

  Είναι ένα απλό, εύχρηστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και απαντά αντικειμενικά στο ερώτημα: είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το σχολείο;

  Αυτό που κάνει το Α’ ΤΕΣΤ είναι να ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, δηλαδή τις πρακτικές και λεκτικές ικανότητες του παιδιού που είναι αναγκαίες για την επιτυχή φοίτηση του στο σχολείο, όπως είναι οι ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, κρίσεως, πρώιμης αφαιρετικής–μαθηματικής σκέψης, γενικών γνώσεων.Επιπλέον ελέγχει και 2 ακόμη παράγοντες την Υπερκινητικότητα / Συγκέντρωση Προσοχής και τη Συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού δηλαδή, την ικανότητά του να συνεργάζεται και να προβάλει τις δυνατότητές του.Tο εν λόγω τεστ δε μετράει το IQ, ούτε την ευφυΐα και δεν καταλήγει σε κάποια διάγνωση.Το σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι αξιολογεί επιπλέον την Υπερκινητικότητα, το επίπεδο Συγκέντρωσης του παιδιού καθώς και την Συναισθηματική του ωριμότητα. Η βαθμολόγησή του γίνεται αυτόματα και αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.Αν το παιδί περάσει το Α’ ΤΕΣΤ , αυτό σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να φοιτήσει στο σχολείο. Αν όχι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει Λεπτομερής Αναπτυξιακός Έλεγχος, που θα δώσει φως στα πιθανά προβλήματα του παιδιού και θα διευκρινίσει τις δυσκολίες του.Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει ήπιες δυσκολίες σε κάποιους τομείς (οριακές ικανότητες), τότε ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης του Α’ ΤΕΣΤ δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στους γονείς για την έγκαιρη αποκατάστασή τους πριν το παιδί αρχίσει το σχολείο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα σε παιδιά που εμφανίζουν μικρές «ανωριμότητες» να τις διορθώσουν έγκαιρα πριν αυτές εξελιχθούν αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις σε Μαθησιακές Δυσκολίες.

  • Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ-IV (Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας):

  H Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής. Eπιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή.Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες διαταραχές συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας και οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την πρόκληση της αξιολόγησης παιδιών και εφήβων με αυτή τη διαταραχή. Επιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση.

 • 4-12 Ετών

  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Παιδιά

  • RAVEN’S Educational CPM/CVS:

  Το RAVEN’S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο στον επαγγελματία δίνοντάς του τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης χωρίς να απαιτεί τις ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που κρίνονται διεθνώς απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων σε έκταση συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης.Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τη χρήση των δύο κλιμάκων (CPM και CVS) ενδείκνυται για τη σφαιρικότερη εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας.Χρησιμοποιείται σε οργανισμούς και ιδρύματα όπου υπάρχει ανάγκη για σύντομη εκτίμηση του γενικού νοητικού δυναμικού ενός ατόμου που χρήζει άμεσης παρεμβατικής αντιμετώπισης (π.χ. κλινικές ψυχικής υγείας, θεραπευτήρια, ειδικά και γενικά σχολεία κλπ). Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο για τον επαγγελματία ψυχολόγο ή ειδικό παιδαγωγό, καθώς επίσης, για τον ερευνητή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης.

 • 6.0-16.11 Ετών

  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Παιδιά

  • WISC-V GR (Wechsler Intelligence Scale for Children – 5th Edition):

  Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children -Fifth Edition) είναι η πλέον συχνά χρησιµοποιούµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά. Χρησιµοποιείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας (ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Γ.Ν., Μονάδες Ψυχικής Υγείας κ.λπ.) και κρίνεται απαραίτητη για τη διάγνωση, και τον σχεδιασµό εξατοµικευµένου προγράµµατος. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

error: